• White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White Pinterest Icon

Copyright 2010, Shana Farr

Birdland Jazz Club

Photo: Kevin Alvey